משפחה וגירושין

הדין המהותי הנוהג בענייני המשפחה הוא לעיתים הדין הדתי, ולעיתים הדין האזרחי, תלוי בשיטת המשפט הנוהגת במדינה, ובנסיבות העניין. במדינת ישראל קובע החוק כי נישואין וגירושין ייעשו באופן בלעדי על-פי הדין הדתי (דוגמת המשפט העברי או השריעה), בהתאם לעדה הדתית אליה משתייכים בני הזוג. שיטה זו אשר קיימת גם במדינות ערב ובאופן מוגבל יותר בארצות הבלקאן, מקורה בתקנות המילט מהאימפריה העותמאנית אשר קבעו בין היתר כי דיני המשפחה נקבעים לפי הקהילה הדתית (אומה/עדה) אליה הוא משתייך. לקביעה זו יוצאי דופן. לדוגמה, חלוקת הרכוש בעת גירושין נעשית על-פי החוק באופן שווה, בניגוד, למשל, למשפט העברי.

✓ הגשת תביעות גירושין וכתובה

✓ הגשת תביעות להגדלה או הקטנת מזונות

✓ הגשת תביעות לפירוק שיתוף/איזון משאבים

✓ הגשת תביעות למשמורת וקביעת הסדרי שהות

✓ הגשת בקשות לאימוץ ולמתן צו הורות פסיקתי

✓ עריכת הסכמי ממון וחיים משותפים

✓ עריכת צוואות

✓ הגשת בקשות למתן צו ירושה

✓ הגשת בקשות למתן צו קיום צוואה

✓ מינוי כונס נכסים ומנהלי עיזבון

✓ עריכת ייפוי כח מתמשך, מסמך הבעת רצון וייפוי כח רפואי.

יצירת קשר
Created with ♥ by: Im Smart