הוצאה לפועל

הוצאה לפועל (הוצל"פ) היא הליך המשמש אדם לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו על ידי בית משפט או בית דין המוסמך לכך, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין, כגון שטר משכנתאשטר חוב או המחאה. מסמכים אלו מקנים לרוב זכות לקבלת סכום כסף, אך לעיתים המדובר בסעד מורכב יותר, כגון סילוק יד מדירה.

הליך ההוצאה לפועל מוסדר באמצעות דיני ההוצאה לפועל. לשם קיום דינים אלו הוקמה במדינת ישראל מערכת של הוצאה לפועל, הדואגת למימושם של פסקי הדין והמסמכים האחרים המוגשים לה לביצוע. 

למאמרים ופסקי דין בנושא הוצאה לפועל – לחץ כאן

✓ הגשת בקשה בטענת 'פרעתי'

✓ הגשת בקשות לעיכוב הליכים

✓ הגשת בקשות להקטנת צו התשלומים

✓ הגשת בקשות לביטול עיקולים והגבלות

✓ הגשת בקשות לאיחוד תיקים ולהכרזה על חייב מוגבל באמצעים

✓ הגשת התנגדויות לביצוע שטר ולתביעה על סכום קצוב וייצוג בבתי משפט

✓ עריכת הסדרי נושים

✓ בקשות להפטר ומחיקת חובות

✓ מתן היתר ליציאה מן הארץ

✓ פריסת חוב מזונות

✓ ייצוג בחקירות יכולת וצווי הבאה

יצירת קשר
Created with ♥ by: Im Smart