ביטוח לאומי ותאונות עבודה

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. 
אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.   בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה.

✓ בקשות להפטר ומחיקת חובות

✓ ביטול עיקולים והגבלות

✓ בקשות להפטר ומחיקת חובות

✓ ביטול עיקולים והגבלות

✓ בקשות להפטר ומחיקת חובות

✓ ביטול עיקולים והגבלות

יצירת קשר
Created with ♥ by: Im Smart